Vydejte se

Po stopách jezuitů

po Chomutově

Historie města Chomutova je nerozlučně spjata s dvěma církevními řády. Řádem německých rytířů a Jezutiským řádem. A právě Societas Iesu, byť nemá kvůli Jiráskově Temnu nebo Havlíčkově epigramu Českých knížek hubitelé lití: plesnivina, moli, jezoviti u nás nejlepší pověst, Chomutovu přineslo jednu z nejkrásnějších architektonických památek, které zdobí historické centrum města – tzv. Jezuitský areál – a mnoho dalšího. Dokonce se díky Jezuitskému řádu měl Chomutov stát univerzitním městem, k tomu však bohužel s ohledem na chod novověkých dějin, nikdy nedošlo.

Jiří Popel z Lobkovic
(*1551 – †28.5.1607)

Horlivý katolík, český šlechtic, nejvyšší hofmistr Českého království, vlastník Chomutovského panství. Právě tento muž za vše může.

Jako katolík pozval do města Chomutova řád jezuitů a založil zde jejich klášter a především gymnázium (1591), které se tak stalo jedním z nejstarších gymnázií v Čechách. Toto gymnázium bylo vyhlášeno vysokou kvalitou výuky v širokém okolí, a proto jej navštěvovali studenti nejen z Čech, ale rovněž ze Saska.

Jiří Popel z Lobkovic měl záměr založit v Chomutově rovněž jezuitskou univerzitu a pro tento záměr získal i císaře Rudolfa II. a papeže, ale nakonec v souvislosti s dvorskými intrikami upadl u císaře v nemilost, byl zbaven majetku a odsouzen k doživotnímu vězení. Svou myšlenku o založení univerzity tak již bohužel nestihl realizovat.

V Chomutově však jeho jméno nezapadlo. Dokonce od roku 2005 se v Chomutově uděluje cena nesoucí jeho jméno. Cena, kterou uděluje město významným osobnostem, které se v různých oblastech veřejného života zasloužily o šíření dobrého jména města Chomutova za jeho hranicemi nebo svojí činností ovlivnily veřejný život ve městě.

Scroll to Top