Objevujte

Jezuitský

areál

Celý jezuitská areál je dědictvím po Jiřím Popelu z Lobkovic. Ten do Chomutova přivedl jezuitský řád, který zde chtěl vybudovat nejen gymnázium, ale dokonce samostatnou jezuitskou univerzitu, z čehož ovšem po Lobkovicově popravě sešlo.

Loading
Přidat do oblíbených

Historický areál

Areál, jehož výstavba započala roku 1590, tvoří několik staveb, mezi nimiž se nachází atrium, odpočinková zóna, kde se pořádají různé kulturní a společenské akce včetně svateb. Z náměstí 1. máje je vidět renesanční objekt Špejcharu, původního chrámu jezuitské koleje, ve kterém dnes sídlí stejnojmenná umělecká galerie.  Na něj navazuje jezuitská kolej, jejíž prostory dnes využívá městská knihovna a své místo v nich našla i galerie Lurago.

Jezuitské gymnázium

K celému areálu patří jezuitské gymnázium s charakteristickou hvězdářskou věží – dnešní oblastní muzeum.

Výstavba areálu trvala až do dokončení kostela sv. Ignáce roku 1668. Jeho raně barokní stavba bazilikového typu s dvouvěžovým severním průčelím byla postavena věhlasným italským architektem Carlem Luragem v letech 1663–1668. Návštěvníky zaujme hlavní barokní oltář s novodobým obrazem i zachovalá kazatelna z konce 17. století. Dříve se pod budovou nacházela i krypta s osmdesáti mumiemi mnichů a jedním kominíkem, jenž chtěl hrobku vyloupit a již se nedostal ven. Tu však bylo nutno vzhledem k poškození otevřít a jejich pozůstatky byly přemístěny na chomutovský hřbitov. Dnes kostel slouží především jako výstavní a koncertní prostor.

Scroll to Top