Oblastní muzeum

Vydejte se

do historie

Oblastní muzeum v Chomutově sídlí ve dvou budovách – domě Jiřího Popela z Lobkowicz a v budově starobylé radnice.

Loading
Přidat do oblíbených

Na co se můžete
těšit

221 tisíc sbírkových předmětů

Muzejní fondy dnes čítají 29 podsbírek s celkovým počtem 636 tisíc sbírkových předmětů. Oblastní muzeum je pořadatelem konferencí, výstav a dalších společenských akcí.
Dům Jiřího Popela z Lobkowicz je hlavním sídlem muzea, kde kromě administrativní části najdete výstavní sály, depozitáře, přednáškový sál, knihovnu se studovnou. Nachází se zde Hvězdářská věž, jež je jednou z nejstarších staveb ve městě.
V pozdně gotických prostorech přízemí budovy radnice (bývalého zámku) na náměstí 1. máje ve dvou velkých sálech při vstupu do muzea se nachází stálá expozice Všemu světu na útěchu: Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590. Na tzv. Mnišském dvorečku se nachází lapidárium. Oblastní muzeum spravuje i prostory kostela svaté Kateřiny, kde se pořádají různé výstavy. V oratoři kostela je stále vystaven Fialův pohyblivý betlém.

Nasajte atmosféru

Scroll to Top