Oslava Dne učitelů v kostele sv. Kateřiny předáním cen Jana Amose Komenského pro nejlepší pedagogy chomutovských mateřských, základních a středních škol.

Tradiční reprezentační ples statutárního města Chomutova, který se konal v městském divadle. K tanci hrál Moondance orchestra se zpěvačkou Dashou, taneční předtančení zajistila TŠ Stardance a Richard Krajčo se svou taneční partnerkou Dominikou Roškovou. Ten následně vystoupil i na pódiu za doprovodu člena kapely Kryštof Nikolaose Grigoriadise.

Vzpomínkové setkání s položením květin u sochy T. G. Masaryka na stejnojmenném náměstí v Chomutově při příležitosti 174. výročí narození prvního prezidenta Československé republiky.

V reprezentativních prostorách obřadní síně na staré radnici se uskutečnilo setkání nejúspěšnějších juniorských plavců TJ Slávie Chomutov a jejich trenérů s náměstky primátora Mgr. Milanem Märcem a JUDr. Milanem Petrilákem, které bylo doprovozeno zápisem do pamětní knihy statutárního města Chomutova.

Adventní čas s vánočním trhem, ledovou arénou a kulturním programem .

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a výzdoby na náměstí 1. máje s ohňostrojem. Vystoupili Valdštejnovi trubači a pěvecký sbor Comodo.

1. adventní koncert v kostele sv. Ignáce. Vystoupil smíšený pěvecký sbor Hlahol a Komorní orchestr města Chomutova. První svíčku, která nese jméno "naděje" na adventním svícnu zapálila zastupitelka Valentína Klimešová.

Taneční gala trochu jinak s Janem Onderem a Janem Tománkem. Vystoupily hvězdy soutěže StarDance... když hvězdy tančí Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, Natálie Otáhalová, Klub společenského tance Chomutov, TK Stardance a Taneční klub Beethoven.

Pietní akt k připomenutí si 34. výročí sametové revoluce a Mezinárodního dne studentstva v chomutovském městském parku za přítomnosti představitelů města, studentů středních škol a i široké veřejnosti.

Slavnostní udílení chomutovským dárcům krve, které se uskutečnilo v kostele sv. Ignáce za přítomnosti náměstka primátora Mgr. Milana Märce.

V sobotu 11. listopadu se u památníku padlých na Lipské ulici uskutečnil pietní akt s položením květin k uctění válečných veteránů. Aktu se zúčastnili představitelé města, Armády ČR a vojenských spolků, ale také žáci a studenti chomutovských škol.

U příležitosti 105. výroční vzniku samostatného československého státu a 102. výročí založení Československé obce legionářské se v Chomutově 28. října uskutečnil vzpomínkový pietní akt u pomníku T. G. Masaryka ve Školní ulici.

V prostorách kostela svaté Kateřiny se sešli nově začínající a končící pedagogové z chomutovských škol, aby si převzali svá ocenění za vykonávání jejich velmi důležité profese. Slavnostně je uvítal a předal ocenění druhý náměstek primátora Milan Märc.

Slavnostní udílení Zlatých křížů Českého červeného kříže za 80 a 120 bezplatných odběrů krve chomutovským dárcům krve, které se uskutečnilo v kostele sv. Ignáce za přítomnosti náměstka primátora Mgr. Milana Märce, ředitelky OS ČČK Jany Píšové a Pavlíny Choreňové z odběrového místa Krajské zdravotní Nemocnice v Chomutově.

Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení – Noc literatury. V Chomutově se při letošním ročníku četlo v kostele sv. Ignáce, bývalých městských lázních, prostorách muzea, v galeriích Špejchar a Zlatý klenot a ve Sklepení osudu. Předčítali spisovatelé Štěpán Jabůrek a Lice Melicharová, náměstek primátora Milan Märc, ředitelka muzea Markéta Prontekerová a knihovnice Monika Zwettlerová a Věra Pokorná.

Vernisáž výstavy výtvarné soutěže Město Chomutov, součást mozaiky Evropy 2050 které se zúčastnili žáci chomutovských škol. Žáci převzali ocenění z rukou Pavla Štorkána, předsedy pořadatele soutěže WorldArt a náměstka primátora Milana Märce.

Zahájení školního roku a slavnostní vítání prvňáčků na ZŠ Hornická.

Festival sportu na Kamencovém jezeře byl přehlídkou více jak 30 různých sportovních klubů a oddílů v Chomutově a návštěvníci z řad dětí a mládeže si tak mohli vybrat pro ně ten nejvhodnější sport.

7. ročník oblíbeného běžeckého závodu, který účastníky provedl nejkrásnějšími místy Chomutova - historickým centrem, okolím Kamencového jezera, Zooparkem Chomutov i Bezručovo údolím.

V prostorách sklepení kostela sv. Kateřiny byly uděleny ceny Jiřího Popela z Lobkovic. Dvěma laureátům, kterými byli výtvarník Milan Pecák a JUDr. Václav Zahálka, in memoriam, ceny předával primátor města Marek Hrabáč spolu se svými náměstky Davidem Dindou a Milanem Märcem.

Zcela nové dopravní hřiště u Domovinky je již přístupné veřejnosti. Při slavnostním otevření pomohli náměstkovi primátora Milanovi Märcovi přestřihnout pásku děti. Ty se pak mohly rozjet na kolech po hřišti, shlédnout hudební představení Hnedle Vedle nebo si prohlédnout techniku policistů a hasičů.

Při tradičních Chomutovských slavnostech letos ožil golem! Přítomen byl i sám císař Rudolf II. Návštěvníci si v městském parku a jeho okolí užili rytířské turnaje, fotbal mnichů, ponožkovou bitvu či hledání alchymistů.

V Chomutově si připomněli 78. výročí konce druhé světové války. Pietní akt se konal u památníku Obětem války v městském parku a na hřbitově, kde se ho účastnili členové vedení města v čele s primátorem Markem Hrabáčem. Spolu s dalšími hosty položili květiny a vzdali hold padlým.

Tradiční reprezentační ples statutárního města Chomutova, který se koná v městském divadle. K tanci hrál Big Band Bonit, taneční předtančení zajistila Taneční škola Vavruška. Hosty byli Monika Absolonová a Ondřej Ruml.

Vzpomínkové setkání s položením květin u sochy T. G. Masaryka na stejnojmenném náměstí v Chomutově při příležitosti 173. výročí narození prvního prezidenta Československé republiky.

Chomutovské slavnosti se v roce 2022 nesly v duchu oslav 770 let od první písemné zmínky. Historickým programem v městském parku provázel herec Václav Vydra.

Zdobení velikonoční břízy na náměstí 1. máje dětmi z mateřské školy.

Taneční exhibice pod taktovkou Jana Ondera a Jana Tománka. Návštěvníci mohli vidět tančit několikanásobné mistry České republiky Jonáše Tománka a Šárku Kosmákovou, loňské mistry republiky do 21 let Jana Metlického s Elou Kasalovou, druhý pár z mistrovství Evropy Davida Odstrčila a Taru Bohak nebo Tomáše Gála se Sabinou Karáskovou, kteří patří k nejužší světové taneční špičce v latinskoamerických tancích. V rámci doprovodného programu se představili tanečníci chomutovských škol Beethoven D.C. a Stardance nebo výherkyně třetí řady soutěže StarDance Dana Batulková.

Nositelka tradice paličkované krajky Věra Vlčková a kapelník Hornického dechového orchestru Josef Zástava obdrželi Cenu Jiřího Popela z Lobkovic. Slavnostní předání proběhlo 17. června 2021 ve sklepení kostela sv. Kateřiny. Byla též představena a pokřtěna kniha mapující historii tohoto ocenění "15 let Ceny Jiřího Popela z Lobkovic".

Adventní trhy na náměstí 1. máje s Ježíškovou poštou, živým Betlémem a bobovacím kopcem.

Pietní akt s položením květin u pomníku Obětem válek a totalit v městském parku.

Tradiční ocenění dárců krve v kostele sv. Ignáce, které pro své občany pořádá město Chomutov ve spolupráci s Českým červeným křížem.

Slavnostní předání ceny JPL v prostorách sklepení kostela sv. Kateřiny, kdy za účasti vedení města a zástupců jednotlivých zastupitelských klubů cenu obdrželi městský architekt Ing. Arch. Jaroslav Pachner a zakladatelka a ředitelka taneční školy Stardance Chomutov Milada Zelenková.

Městská policie v Chomutově získala defibrilátor. Předání proběhlo jak na radnici v kanceláři primátora, tak i přímo se strážníky, kteří jsou u takových případů mnohdy jako první.

Plavkyně TJ Slávie Chomutov Simona Kubová převzala z rukou chomutovského primátora Marka Hrabáče putovní pohár pro nejlepšího sportovce prosince v Ústeckém kraji.

Scroll to Top