Objevujte

Krušnohorskou přírodu

na Chomutovsku

Každý, kdo na Chomutovsko zavítá, je nadšen z okolní krásné přírody, jakou nabízí Krušné hory, které se nad Chomutovem zvedají. Přímo na městskou zástavbu Chomutova navazuje přírodní park Bezručovo údolí, nejdelší a nejhlubší údolí Krušných hor. Přírodní park Údolí Prunéřovského potoka je cenný především zachovalými lesními porosty, ze zříceniny hradu Hasištejn můžeme na protějším svahu obdivovat rozmanité geologické útvary.

Jedinečný výhled poskytuje vrch Hradiště u Černovic. Deska o mocnosti 10 metrů s hojnými otisky třetihorních rostlin je chráněna jako přírodní památka.

Přírodní památka Střezovská rokle je ukázkou silné erozivní činnosti vody. Nalezneme zde i vzácné a chráněné druhy rostlin. Tabulová hora Úhošť nad řekou Ohře s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů je chráněna jako národní přírodní rezervace. Je zde vybudována i naučná stezka.

Národní přírodní rezervace Jezerka chrání nejzachovalejší smíšený porost na jižních svazích východní části Krušných hor. Údolní nádrž Nechranice je nejen významnou rekreační oblastí. Území Běšického chocholu a Čachovického vrchu je chráněno jako přírodní rezervace, díky výskytu chráněných druhů teplomilných druhů rostlin a živočichů.

Pod obcí Měděnec se nachází přírodní skalní útvar Sfingy s výhledem do Podkrušnohoří.

Scroll to Top