Objevujte

Stolpersteine

Kameny zmizelých

Loading
Přidat do oblíbených

Kameny zmizelých

Pohnuté osudy chomutovských židovských rodin Chomutov se zařadil mezi mnohá evropská města, kde lze nalézt tzv. Stolpersteine. Tyto česky nazývané kameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, které se vsazují jako trvalá připomínka do chodníků před domy, kde žily oběti holokaustu a nacistického režimu. V ulicích Chomutova nachází rovnou sedm kusů, i když bohužel …

Kameny zmizelých číst více »

Loading
Přidat do oblíbených

Vinohradská kaple

Memento hrůz třicetileté války Pokud se v Chomutově z náměstí 1. máje vydáte vzhůru Mosteckou ulicí kolem reprezentativní historické budovy chomutovského gymnázia, dojdete až k Vinohradské kapli (tento název vychází z místního názvu čtvrti Zadní Vinohrady) zasvěcené Panně Marii. Postavena byla na konci sedmnáctého století z pozůstalosti městských radních umučených švédskými vojáky v Annabergu. Na konci třicetileté války v …

Vinohradská kaple číst více »

Loading
Přidat do oblíbených

Kostel Svatého Ducha

Pravoslavný kostel s rokokovým oltářem Původní špitální kostel snad zasvěcený sv. Duchu stál na chomutovském Pražském předměstí zřejmě již od 14. století. Na počátku 16. století byl výrazně přestavěn a od roku 1590 sloužil jako svatostánek chomutovským evangelíkům, když je majitel města Jiří Popel z Lobkovic s pomocí jezuitů vykázal z městského chrámu Nanebevzetí Panny …

Kostel Svatého Ducha číst více »

Loading
Přidat do oblíbených

Kostel sv. Kateřiny

Jeden z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě Dnešní podoba kostela vznikla přestavbou staršího kostela, patřícího k dvorci Bedřicha z Chomutova. Původní, menší presbytář s rovným závěrem byl ve druhé polovině 13. století řádem německých rytířů nahrazen větším vrcholně gotickým presbytářem. Jako řádová kaple sloužil kostel sv. Kateřiny až do roku 1411. Koncem 15. století …

Kostel sv. Kateřiny číst více »

Loading
Přidat do oblíbených

Kostel sv. Ignáce

Skvostné dílo Carla Luraga Se stavbou raně barokního chrámu sv. Ignáce se započalo až po skončení třicetileté války. Projekt byl svěřen v Čechách žijícímu italskému architektovi Carlu Luragovi a byl realizován od května roku 1663, chrám byl vysvěcen v červnu 1668. Chomutovský chrám sv. Ignáce je typickou ukázkou raně barokní jezuitské architektury v českých zemích. …

Kostel sv. Ignáce číst více »

Loading
Přidat do oblíbených

Kostel sv. Barbory

Památka s bohatou historií Vznik kostela sv. Barbory je možné dát do souvislosti se stavební aktivitou rodu Veitmilů ve druhé polovině 15. století a zasvěcení sv. Barboře je možné vztáhnout k horním aktivitám rodu na Chomutovsku. V blízkosti kostela se dokonce nalézal vstup do dolu. V roce 1584 byl rozestavěný kostel značně poškozen silnou bouřkou, …

Kostel sv. Barbory číst více »

Loading
Přidat do oblíbených

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Památka ze 14. století Chomutovský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl nejspíš někdy v prvních desetiletích 14. století a je poprvé zmíněn k roku 1330 v listině vydané papežem Janem XXII. Původně to snad byla jednoduchá trojlodní chrámová stavba, ze které se do dnešních dnů zachovala pouze sakristie s chrámovou pokladnicí v patře, propojená schodišťovou …

Kostel Nanebevzetí Panny Marie číst více »

Scroll to Top