Městská věž

Dominanta

Chomutova

Loading
Přidat do oblíbených

Na co se můžete těšit

Městská věž a kostel Nanebevzetí Panny Marie

Městská věž s téměř 54 metry je jednou z dominant historického centra. U vstupu ji zdobí bohatá sklípková míšeňská klenba z přelomu 15. a 16. století.  Dostavěna byla po požáru města roku 1525 a na konci 19. století byla naposledy přestavěna v novogotickém stylu. Přístupna je v letní sezóně a nachází se v ní stálá expozice historického vývoje Chomutova.

K věži přiléhá pozdně gotický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který vznikl na místě původního dřevěného kostela ve 14. století. Roku 1516 byla dokončena jeho velká pozdně gotická přestavba. Kostel byl obklopen původním městským hřbitovem, který byl roku 1810 přesunut. Poslední velké úpravy proběhly v letech 1913–1915.  Najdeme v něm barokní oltář z roku 1723 s pozdně gotickou sochou Madony, barokní lavice a novogotické varhany. Kostel slouží římskokatolické církvi a je přístupný při pravidelných bohoslužbách. V jeho těsném sousedství stojí budova fary a děkanství.

Nasajte atmosféru

Scroll to Top